Zieke kinderen

Bij Tobias staat het belang van het kind centraal. Wanneer een kind ziek is, heeft het extra verzorging en aandacht nodig, wat bij ziekte niet altijd in voldoende mate kan worden geboden of ten koste zou gaan van de aandacht voor de andere kinderen in de groep. Tobias hanteert daarnaast het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor een ziek kind bij de ouders ligt.

Wanneer een kind ’s morgens verhoging of koorts heeft (waarbij we uitgaan van een grens van 38 graden), is het beter dat het kind niet naar Tobias komt. Kinderen worden in de loop van de dag veelal zieker. Het thuis geven van een zetpil/paracetamol raden wij af want is dan slechts een tijdelijke oplossing. Als deze zijn uitgewerkt zal de koorts oplopen en moeten we alsnog de ouders vragen het kind op te halen.

Behalve in geval van koorts kunnen er andere redenen zijn waarom de leidster de ouders vraagt hun kind op te halen:

  • wanneer het kind te ziek is om aan het programma mee te doen,
  • als de verzorging zodaning intensief is dat het ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen in de groep en
  • als het de gezondheid van de andere kinderen in de groep negatief beïnvloedt.

In verband met besmetting kunnen kinderen in de volgende gevallen niet naar Tobias komen:

  • wanneer een kind heeft gespuugd en/of in geval meerdere diarreeluiers als gevolg van buikgriep, dient een kind die dag thuis te blijven;
  • kinderen met hoofdluis blijven thuis tot zij behandeld zijn. Wanneer bij Tobias blijkt dat een kind luis heeft, zal de leidster de ouders vragen hem/haar op te halen;
  • kinderen met krentenbaard blijven thuis totdat zij medicatie hebben.

In geval van twijfel neemt Tobias de beslissing of het kind wel of niet bij Tobias kan komen c.q. blijven. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, melden de ouders dat aan Tobias die vervolgens de ouders van de andere kinderen kan inlichten, al dan niet na overleg met de GGD.

Tobias geeft kinderen alleen medicijnen op medisch voorschrift. In dat geval vullen de ouders en Tobias het “formulier medicijngebruik” in, waarop wordt aangegeven welke medicijnen op welk tijdstip worden toegediend.