Wendagen

Voordat uw kind hele dagen bij kinderopvang Tobias komt, zal het eerst enkele keren komen om te wennen. De eerste wenochtend is in principe van 9.00 tot 12.00 en de tweede van 9.00 tot 14.00. Wanneer dit goed gaat kan het kind de derde dag van 9.00 tot 16.00 uur blijven spelen. Tijdens de wenperiode zal blijken of dit wenschema voldoende is om uw kind goed te laten wennen, eventueel kunnen we het schema in onderling overleg aanpassen.

8-ko-rechtsonder