Thema’s en activiteiten

Naast de momenten waarop de kinderen vrijspelen, werken wij met thema’s. Deze thema’s worden zoveel mogelijk afgestemd op de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: herfst, lente, familie, huisdieren, eten&drinken en hoe word ik groot? De thema’s komen tot uiting op de thematafel, de werkjes die de kinderen maken (verven, plakken of kleurplaten) en in kringgesprekken die wij met de kinderen hebben waarbij wij het belangrijk vinden om iedereen aan het woord te laten. Daarnaast verdiepen wij de thema’s met divers materiaal, zingen we veel liedjes en lezen wij boekjes voor die aansluiten op het thema.Ter ondersteuning aan onze thema’s werken wij met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma (VVE) peuterplein. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsgebieden van peuters.

Omdat Tobias werkt met verticale groepen is het niveau van de kinderen uiteraard verschillend. Wij vinden het belangrijk dat ook de oudere peuters voldoende uitdaging hebben. Dit realiseren wij door hen activiteiten aan te bieden als de jongere kinderen slapen. Daarnaast beschikken wij, doordat wij twee groepsruimten hebben, over de mogelijkheid om op beide groepen verschillende activiteiten aan te bieden waarbij de oudere peuters samen een activiteit doen terwijl de jongere kinderen in de andere ruimte een eigen activiteit doen of vrij met elkaar spelen.

Naast de thema’s en daarbij horende activiteiten organiseert Tobias twee keer per jaar een feest waarvoor alle kinderen en hun ouders worden uitgenodigd, het zomerfeest en het kerstfeest. Het zomerfeest heeft 4 afwisselende thema’s die elkaar ieder jaar opvolgen: kabouterfeest, Ot- en Sienfeest, boerderijfeest en het clowntjesfeest. In de weken voorafgaand aan het feest besteden wij met de kinderen veel aandacht aan het thema waarbij veel gezongen en gedanst wordt. Hoogtepunt voor de kinderen is de voorstelling die zij aan hun ouders geven tijdens het feest. Hierbij dansen zij verkleed op muziek die past bij het thema van dat jaar.

5-ko-rechtsonder

Tijdens het jaarlijkse Kerstfeest beelden de kinderen het kerstverhaal uit en zingen zij samen met de leidsters en ouders Kerstliedjes. Zowel voor de kinderen als hun ouders zijn beide feesten iedere keer weer bijzonder.