Tarief en Kinderopvangtoeslag

Tarief

In 2024 bedraagt het dagtarief van Tobias € 121,00 wat bij een openingstijd van 07.30 tot 18.30 uur overeenkomt met een uurtarief van € 11,00. Ook als u uw kind later komt brengen of eerder komt halen, bent u het dagtarief verschuldigd. Betaling heeft maandelijks achteraf plaats waarbij wij u verzoeken ons te machtigen uw maandbedrag te incasseren.

In geval van afwezigheid van het kind is de afgesproken vergoeding niettemin verschuldigd. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd wanneer i.v.m. algemeen erkende feestdagen geen opvang plaatsheeft en wanneer op 5, 24 en 31 december de opvang om 16.30 uur gesloten is.

Als uw kind voorafgaand aan de plaatsing komt wennen, brengen wij het dagtarief in rekening. Bij wenochtenden of –middagen bedraagt het tarief € 60,50 per dagdeel.

Kinderopvangtoeslag

Tobias is een geregistreerde vorm van kinderopvang, ouders hebben daarom recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gemeenschappelijk) inkomen van de ouders en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Daarnaast gaat de Belastingdienst uit van normbedragen, in 2023 is het normbedrag voor de dagopvang zoals aangeboden door Tobias € 10,25 per uur.

Indien gewenst kan Tobias ouders helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag waarbij het van belang is dat ouders de aanvraag doen kort nadat met de kinderopvang is gestart.
U kunt een HIER proefberekening maken.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en uw kind is tussen 2½ en 4 jaar oud, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Wassenaar. Als u denkt dat deze situatie voor u van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Rechtsonder-rv5