Oudercommissie

Tobias beschikt over een oudercommissie, bestaande uit 3 leden. De leden bepalen zelf hoe vaak er wordt vergaderd en welke onderwerpen aan de orde komen. In het reglement is vastgelegd over welke onderwerpen Tobias de oudercommissie om advies moet vragen, uiteraard kan de oudercommissie Tobias ook ongevraagd advies geven.

 

15-ko-rechtsonder