Bij ons werken?

Kinderopvang Tobias is een erkend leerbedrijf en als zodanig gecertificeerd  door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Er zijn twee vormen van beroepskrachten in opleiding: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Wanneer je langs deze weg bij ons wilt werken of stage lopen, neem dan contact met ons op: heidi@kinderopvangtobias.nl

Op dit moment heeft Tobias de volgende

VACATURE

Kinderopvang Tobias bestaat uit 2 groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Belangrijkste kenmerk van Tobias zijn de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor ieder kind.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

pedagogisch medewerker

aantal uren: in onderling overleg.

Van de p.m.’er verwachten wij dat zij zich herkent in het belangrijkste doel van Tobias: het door een positieve en liefdevolle benadering bieden van een veilige omgeving waarin kinderen zich helemaal thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De p.m.’er behandelt kinderen met respect, begeleidt hen in hun ontwikkeling en leert hen onderlinge problemen zelf op te lossen. Daarnaast is het fijn als de pedagogisch medewerkster

  • beschikt over de relevante opleiding (ten minste SPW-3),
  • een flexibele werkhouding heeft,
  • beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden ten opzichte van zowel kinderen als hun ouders.

Beschik je niet over de vereiste opleiding? Tobias is een gekwalificeerd leerbedrijf en biedt jou de mogelijkheid om als beroepskracht-in-opleiding bij ons te werken en zo geleidelijk te groeien naar volwaardig pedagogisch medewerker.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV en recente foto.

Ons adres: Kinderopvang Tobias, Fresiaplein 12-13, 2241 XS Wassenaar of heidi@kinderopvangtobias.nl

Voor inlichtingen kun je ons bellen op 070-5110752.