Meenemen

Wat nemen we mee naar Tobias?

Alle kinderen nemen een tasje mee naar Tobias. Hierin zitten spullen die handig kunnen zijn gedurende de dag:

Heen- en weerschriftje

Ieder kind dat bij Tobias komt heeft een eigen heen- en weer schrift. In dit schrift schrijven wij hoe de dag bij Tobias is verlopen, bijvoorbeeld waar het kind mee heeft gespeeld, of het goed heeft gegeten en geslapen en andere informatie waarvan wij het belangrijk vinden dat de ouders het weten.

Voor ons is het fijn als ook de ouders informatie in het schrift schrijven. Hierbij denken wij aan het voedingsschema en het dagritme zodat wij dit altijd kunnen terugvinden. Daarnaast is het schrift handig als ondersteuning bij de mondelinge overdrachten.

Knuffel en/of speen

De meeste kinderen hebben een vaste knuffel en/of een speen waarmee zij slapen of waaraan zij steun kunnen hebben tijdens de wenperiode. Daarom is het voor uw kind belangrijk dat deze meegaan naar Tobias. In principe zijn de knuffels en speentjes alleen voor in bed, tijdens het wennen kan hier uiteraard een uitzondering op worden gemaakt.

Reserve kleding

Het is prettig wanneer kinderen altijd een set reservekleding bij zich hebben zodat wij hen altijd passende, schone kleding aan kunnen doen wanneer het vies is geworden. Dit is vooral handig tijdens de zindelijkheidstraining.

Babyvoeding

Flesvoeding dienen de ouders dagelijks mee te geven. Hier hebben we voor gekozen omdat het merk en type flesvoeding per baby vaak verschilt.