LRK & GGD inspectie

Tobias is een erkende kinderopvang en is dan ook vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang (onder nummer 147762285). Dit betekent dat de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Als erkende kinderopvang staat Tobias onder het toezicht van de overheid. Namens de gemeente Wassenaar wordt dit toezicht uitgeoefend door de regionale GGD. De GGD komt periodiek bij Tobias voor controle. Na ieder bezoek stelt de GGD een inspectierapport op, deze rapporten zijn openbaar en te raadplegen op de website van het LRK. Zie voor het meest recente rapport (maart 2019) ook GGDrapport