Groepen

Kinderopvang Tobias heeft twee groepsruimten die van elkaar gescheiden worden door een wand met openslaande deuren, uiteraard voorzien van veiligheidsglas. Ieder kind wordt in een van de groepen geplaatst. Op deze groep zal het kindje ’s morgens door de ouders worden gebracht en gedurende de dag worden opgevangen door zijn of haar vaste leidster. Het grootste deel van de dag zal het kind hier spelen met de andere kinderen van de groep. Ook de verzorgingsmomenten vinden hier plaats, net als eten en drinken aan tafel. Daarnaast zijn er momenten dat de deuren worden geopend, hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid om in de andere groepsruimte en met andere kinderen te spelen.

De opbouw van de groepen is verticaal, dat wil zeggen dat baby’s, dreumessen en peuters in dezelfde groep worden opgevangen. Wij hebben hiervoor bewust gekozen omdat wij de gezinssituatie hiermee zoveel mogelijk willen nabootsen. Dit is onder andere goed voor de sociale ontwikkeling, oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen en vinden het vaak leuk om te helpen met bijvoorbeeld een jas aandoen of een flesje geven. Daarnaast is het samenspel tussen de kinderen onder andere goed voor de taalontwikkeling van de jongere kinderen.

2-ko-rechtsonder