Visie en pedagogisch beleid

Kinderopvang Tobias werkt volgens de pedagogische visie van pedagoog Thomas Gordon. De belangrijkste kenmerken van onze visie zijn dat de kinderen:

 • met respect worden behandeld;
 • serieus genomen worden;
 • begeleid worden in hun communicatieve ontwikkeling;
 • leren zelf conflicten op te lossen

Dit betekent dat de leidster goed moet waarnemen wat er binnen de groep gebeurt en in staat moet zijn de gevoelens van het kind te verwoorden en begrip te tonen. Kinderen voelen zich daardoor begrepen en geaccepteerd. Zo creëert de leidster een omgeving waarin de kinderen zich veilig voelen en het voor hen makkelijker is om met onderlinge confrontaties om te gaan.

De leidster heeft een belangrijke invloed op het groepsproces. Het is van belang dat zij de voorwaarden schept voor een goede ontwikkeling van de groep door:

 • respect tonen voor wat kinderen elkaar te bieden hebben en veel mogelijkheden bieden om onderling contact te maken
 • uitgaan van de vragen die de kinderen elkaar of aan de leidster stellen
 • het creëren van een positieve sfeer, het vervullen van een voorbeeldfunctie
 • het stimuleren van relaties tussen kinderen
 • kinderen niet te veel te “sturen” maar zelf keuzen te laten maken
 • het innemen van een afwachtende houding: de kinderen eerst de kans geven het onderling op te lossen.

Een belangrijk aspect is de bijdrage aan de ontwikkeling van waarden en normen: het besef wat mag wel/wat mag niet, wat is goed/wat is fout etc.
Tobias vindt het van belang dat kinderen reeds op jonge leeftijd zich waarden eigen maken.

De belangrijkste zijn:

 • respect tonen voor elkaar
 • iedereen nemen zoals hij/zij is
 • elkaar accepteren
 • leren delen.

Het aanbod van activiteiten is gebaseerd op de gemiddelde behoeften van kinderen van 0 tot 4 jaar. Op basis van de ontwikkeling en behoeften van het individuele kind, past Tobias het aanbod aan.