Nieuwsberichten

Vacature voor pedagogisch medewerkster

Kinderopvang Tobias bestaat uit 2 groepen van ieder maximaal 7 kinderen van 0 tot 4 jaar. Belangrijkste kenmerk van Tobias zijn de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Beide groepen worden gedurende de dag door dezelfde pedagogisch medewerkster (p.m.’er) opgevangen waardoor het mogelijk is om een vaste hechtingsband op te bouwen wat erg belangrijk is in de eerste levensjaren. Het kleinschalige karakter komt tot uiting in onze huisvesting: de opvang heeft plaats in een tot kinderdagverblijf omgebouwd woonhuis met alle kenmerken van dien.

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster die gedurende 30 uren per week de leiding van een van onze groepen verzorgt. Van de p.m.’er verwachten wij dat zij zich herkent in het belangrijkste doel van Tobias: het door een positieve en liefdevolle benadering bieden van een veilige omgeving waarin kinderen zich helemaal thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De p.m.’er behandelt kinderen met respect, begeleidt hen in hun ontwikkeling en leert hen onderlinge problemen zelf op te lossen. Daarnaast gaan wij er van uit dat de pedagogisch medewerkster

  • beschikt over de relevante opleiding (ten minste SPW-3) waarbij onze voorkeur uitgaat naar iemand met een pedagogische opleiding op HBO-niveau,
  • ten minste 3 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie in een kinderdagverblijf,
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken,
  • een flexibele werkhouding heeft,
  • beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden ten opzichte van zowel kinderen als hun ouders,
  • een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag  een sollicitatiebrief met CV en recente foto. Ons adres: Kinderopvang Tobias, Fresiaplein 12-13, 2241 XS in Wassenaar of reageren per mail: heidi@kinderopvangtobias.nl.

Voor inlichtingen kun je ons bellen op nrs. 070-5110752 of 06-13469523.

Kinderopvangtoeslag

De overheid past de normbedragen voor de toekenning van kinderopvangtoeslag jaarlijks aan. In 2018 zijn de bedragen als volgt:

dagopvang: € 7,45 per uur

gastouderopvang:  € 5,91 per uur

buitenschoolse opvang: € 6,95 per uur

Vakantie

In 2018 is Tobias gesloten op

o Hemelvaartsdag + de vrijdag na Hemelvaart (donderdag en vrijdag 10 en 11 mei)
o 2e Pinksterdag (maandag 21 mei)

Tijdens de zomer gaat Tobias 2 weken met vakantie: van  15 juli t/m 29 juli

Op 5 december sluit Tobias om 17.15 uur

Kerstvakantie: van 23 december 2017 t/m 1 januari 2018