Nieuwsberichten

VACATURE

Kinderopvang Tobias bestaat uit 2 groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Belangrijkste kenmerk van Tobias zijn de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Beide groepen worden gedurende de dag door dezelfde pedagogisch medewerkster (p.m.’er) opgevangen waardoor het mogelijk is om een vaste hechtingsband op te bouwen wat erg belangrijk is in de eerste levensjaren. Het kleinschalige karakter komt tot uiting in onze huisvesting: de opvang heeft plaats in een tot kinderdagverblijf omgebouwd woonhuis met alle kenmerken van dien.

In verband met onze recente uitbreiding zijn wij op zoek naar een

pedagogisch medewerker

voor een nader overeen te komen aantal uren per week.

Van de p.m.’er verwachten wij dat zij zich herkent in het belangrijkste doel van Tobias: het door een positieve en liefdevolle benadering bieden van een veilige omgeving waarin kinderen zich helemaal thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De p.m.’er behandelt kinderen met respect, begeleidt hen in hun ontwikkeling en leert hen onderlinge problemen zelf op te lossen. Daarnaast gaan wij er van uit dat de pedagogisch medewerkster

  • beschikt over de relevante opleiding (ten minste SPW-3),
  • ten minste 1 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie in een kinderdagverblijf,
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken,
  • een flexibele werkhouding heeft,
  • beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden ten opzichte van zowel kinderen als hun ouders,
  • een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal.

Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV en recente foto.Voor inlichtingen kun je ons bellen op nrs. 070-5110752 of 06-13469523.

Ons adres: Kinderopvang Tobias, Fresiaplein 12-13, 2241 XS Wassenaar of heidi@kinderopvangtobias.nl

 

Kinderopvangtoeslag

De overheid past de normbedragen voor de toekenning van kinderopvangtoeslag jaarlijks aan. In 2019 zijn de bedragen als volgt:

dagopvang: € 8,02 per uur (2018: € 7,45)

gastouderopvang:  € 6,15 per uur (2018: € 5,91)

buitenschoolse opvang: € 6,89 per uur (2018: € 6,95)