Tarief en Kinderopvangtoeslag

Tarief

In 2021 bedraagt het dagtarief van Tobias € 93,00 wat bij een openingstijd van 07.30 tot 18.30 uur overeenkomt met een uurtarief van € 8,46, hetzelfde bedrag dat de Be;lastingdienst in 2021 hanteert voor het toekennen van kinderopvangtoeslag. Ook als u uw kind later komt brengen of eerder komt halen, bent u het dagtarief verschuldigd. Betaling heeft maandelijks achteraf plaats waarbij wij u verzoeken ons te machtigen uw maandbedrag te incasseren.

Als uw kind voorafgaand aan de plaatsing komt wennen, brengen wij het dagtarief in rekening. Bij wenochtenden of –middagen bedraagt het tarief € 46,50 per dagdeel.

Kinderopvangtoeslag

Tobias is een geregistreerde vorm van kinderopvang, ouders hebben daarom recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gemeenschappelijk) inkomen van de ouders en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Daarnaast gaat de Belastingdienst uit van normbedragen, in 2021 zijn de bedragen als volgt:
dagopvang: € 8,46 per uur
gastouderopvang:  € 6,49 per uur (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang)
buitenschoolse opvang bij een kindercentrum: € 7,27 per uur.

Indien gewenst kan Tobias ouders helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag waarbij het van belang is dat ouders de aanvraag doen kort nadat met de kinderopvang is gestart.
U kunt een HIER proefberekening maken.

 

Rechtsonder-rv5