Vier-ogenbeleid

Voor kinderdagverblijven als Tobias geldt het zogenoemde vier-ogenprincipe wat betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de leidster. Achtergrond hiervan is het risico van kindermishandeling zo veel mogelijk te verkleinen. Omdat Tobias bestaat uit 2 aan elkaar grenzende groepen kunnen de leidsters over en weer waarnemen wat zich in de andere groep afspeelt.

13-ko-rechtsonder